Nông sản - Ngũ cốc

11/10/2023 11:44:50

Chúng tôi cung cấp 2 dòng sản phẩm chính:
- Sữa bột (nguyên kem & tách béo)
- Sữa nước: Bao gồm Sữa tách béo, Sữa nguyên kem và Sữa kéo dài thời hạn sử dụng, Sữa tách béo tiệt trùng, Sữa nguyên kem tiệt trùng, Sữa kéo dài thời hạn sử dụng (ESL), Kem đông lạnh giàu chất béo, Sữa cô đặc