Sữa Australia

11/10/2023 11:34:59

Chúng tôi cung cấp 2 dòng sản phẩm chính:
- Sữa bột (nguyên kem & tách béo)
- Sữa nước: Bao gồm Sữa tách béo, Sữa nguyên kem và Sữa kéo dài thời hạn sử dụng, Sữa tách béo tiệt trùng, Kem nguyên kem tiệt trùng, Sữa kéo dài thời hạn sử dụng (ESL), Kem đông lạnh giàu chất béo, Cô đặc sữa đông lạnh